menu
nagłówek | header | image

Scientific program

April 7, 2022

10.00 a.m. - 4.00 p.m. Satellite Conference/Workshops
5 p.m. – 7 p.m. Opening Session
1. Welcome
2. Presentation of the EUROlinkCAT Project
3. Invited Speakers
Wellcome Reception (Foyer)

April 8, 2022

9.00 a.m. - 6.00 p.m. Sessions
Eurolinkcat Conference Dinner

April 9, 2022

9.00 a.m. - 1.00 p.m. Sessions

EU This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 733001
The views presented here are those of the authors only, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information presented here.
Projekt EUROlinkCAT otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej "Horyzont 2020", Program badań i innowacji, umowa nr 733001.
Przedstawione tutaj poglądy są wyłącznie poglądami autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przedstawionych tutaj informacji.
updated: 2021-06-10